Social media w Polsce

SOCIAL MEDIA W POLSCE

Social Media, to inaczej media społecznościowe, w których prym wiodą technologie internetowe i mobilne. Ich głównym celem jest komunikowanie się , wymiana informacji i opinii pomiędzy użytkownikami za pomocą Internetu. Ich głównym założeniem jest funkcjonowanie w taki sposób, żeby użytkownicy mogli ze sobą polemizować i prowadzić interakcję. Do Social Mediów zaliczają się nie tylko...

Scroll to top